Αναδευτήρες

Οι αναδευτήρες, που εφαρμόζουν σε δεξαμενές ανάδευσης χρησιμοποιούνται για την ανάδευση  χημικών, φαρμακευτικών, καλλυντικών και για εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων.

Ο μηχανισμός μετάδοσης είναι κανονικά τοποθετημένος κάθετα στη δεξαμενή ανάδευσης.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ