Επισκευή Μειωτήρα

Οι Μειωτήρες Στροφών, όπως όλα τα μηχανικά συστήματα με περιστρεφόμενα μέρη φθείρονται με τη χρήση τους. Μερικές φορές κακή συντήρηση, υπέρβαση των προδιαγραφών λειτουργίας και κακής ποιότητας λίπανση οδηγούν σε πρόωρη φθορά των μειωτήρων στροφών.

 

Οι Μειωτήρες ΕΠΕ παρέχουν προληπτική συντήρηση, αλλά και επισκευή σε κάθε τύπο μειωτήρα στροφών. Με την παραλαβή του μειωτήρα εκτελείται επιθεώρηση που περιλαμβάνει έλεγχο  :

 • στεγανότητας
 • καθαριότητας του μηχανισμού εξαερισμού
 • της οδόντωσης οπτικά 
 • συνδέσεων (σφίξιμο των κοχλιών)
 • επιμολύνσεων στο περίβλημα

 

Επίσης σε περιπτώσεις, που απαιτείται μπορεί να γίνει έλεγχος με φορτίο, ώστε να ελεγχθούν:

 • η θερμοκρασία του λιπαντικού και των ρουλεμάν στο κινητήριο άκρο
 • τα χαρακτηριστικά του θορύβου

 

Η επισκευή των μειωτήρων περιλαμβάνει :

 • αφαίρεση λιπαντικών (η διάθεσή τους γίνεται σε εξουσιοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης)
 • άνοιγμα κελύφους
 • εξάρμοση εξαρτημάτων από το κέλυφος
 • έλεγχος εξαρτημάτων για βλάβες
 • αντικατάσταση εξαρτημάτων που φέρουν φθορά
 • καθαρισμός κελύφους και λοιπών εξαρτημάτων
 • συναρμογή εξαρτημάτων και κελύφους
 • έλεγχος συνεργασίας οδοντωτών τροχών
 • κλείσιμο κελύφους
 • έλεγχος καλής λειτουργίας

 

Κατά περίπτωση βλάβης  ενδέχεται να γίνουν και οι κάτωθι επεμβάσεις:

 • επισκευή κελύφους (ετερογενής συγκόλληση)
 • επισκευή αξόνων (λείανση, ετερογενής συγκόλληση ή επιμετάλωση και τελική λείανση)
 • επισκευή οδοντωτών τροχών (αφαίρεση οδοντωτής στεφάνης και συναρμογή νέας)

 

Με την επισκευή κάθε μειωτήρα είναι διαθέσιμη στον πελάτη αναφορά συντήρησης, που περιλαμβάνει τα στοιχεία (τύπος και S/N) μειωτήρα, τις εργασίες επισκευής και συντήρησης και τα υλικά που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν. 

 

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ