Πρέσσες

Οι κυλινδρικές πρέσες (roller press) χρησιμοποιούνται στο τσιμέντο και στις βιομηχανίες ορυχείων (χαλκός, χρυσός, αδαμαντωρυχεία, κλπ.). Κατά τη λειτουργία τους, μεταξύ δύο αντίθετα περιστρεφόμενων κυλίνδρων, ξηρό μικρόκοκκο υλικό υποβάλλεται σε υψηλή πίεση.

Στις κυλινδρικές πρέσες (roller press), τα λεπτόκοκκα υλικά μετατρέπονραι είτε σκόνη ή είτε σε συμπαγή ενιαία σώματα / πλάκες. Εάν χρησιμεύουν για να μειώσουν τα υλικά στο μέγεθος και, κατά κανόνα, αυτές προηγούνται άλλα ελαιοτριβεία. Οι ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ παρέχουν συστήματα μετάδοσης κίνησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κυλινδρικών πρεσών.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ