Έλεγχος Μειωτήρα

Η αξιοπιστία είναι υψίστης σημασίας σε κάθε κρίσιμη εφαρμογή, όπως είναι μετάδοση ισχύος με χρήση μειωτήρων στροφών.

Γι' αυτό το σκοπό διενεργείται ποιοτικός έλεγχος κατά την συναρμολόγηση του μειωτήρα, ώστε να διασφαλίζεται η άψογη συνεργασία των μερών και η συνολική λειτουργία του μειωτήρα.

Περαιτέρω ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή :

  • σε πραγματικό φορτίο
  • σε ισοδύναμο φορτίο

Η φόρτιση με πραγματικό φορτίο γίνεται με τη χρήση ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον της ονομαστικής ισχύος λειτουργίας του μειωτήρα και με τη χρήση μηχανισμού κατανάλωσης φορτίου (μηχανικό φρένο ή γεννήτρια και αντιστάσεις).

Η φόρτιση σε ισοδύναμο φορτίο (στροφές, ισχύς) επιτυγχάνεται με σύστημα μηχανικού κλειστού βρόγχου για το οποίο απαιτούνται 2 όμοιοι μειωτήρες στροφών. Αυτή η μέθοδος δοκιμής, γνωστή και ως back to back δοκιμή, επιτυγχάνεται συνδέοντας μηχανικά μεταξύ τους τις εισόδους και εξόδους των 2 μειωτήρων και εγκλωβίζοντας στο κλειστό μηχανικό κύκλωμα την ροπή που αντιστοιχεί στην ισχύ και τις στροφές λειτουργίας. Στη συνέχεια με τη χρήση ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει μόλις το άθροισμα των απωλειών των 2 μειωτήρων ο κλειστός μηχανικός βρόγχος τίθεται σε κίνηση στις ονομαστικές στροφές λειτουργίας των μειωτήρων. Συνεπώς οι μειωτήρες δοκιμάζονται στις αντίστοιχες στροφές και ροπή, ακριβώς ως να φέρουν την ονομαστική ισχύ τους. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να δοκιμάσουμε άνετα μειωτήρες με υποδυνάμεις που ξεπερνούν ακόμα και τα 9MW.

 

Οι διατάξεις δοκιμών μειωτήρων στροφών, που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, παρέχουν :

  • μεγάλο εύρος ταχυτήτων και ροπών δοκιμής
  • ευελιξία στη δοκιμή διαφορετικών τύπων μειωτήρων
  • ανάλυση θερμοκρασιών, ταλαντώσεων και ήχου
  • έλεγχο ποιότητας λιπαντικών

 

Οι δοκιμές εκτελούνται κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον πελάτη.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ