Κατασκευή Μειωτήρα

Η κατασκευή ενός μειωτήρα στροφών γίνεται βάσει :

 • κατασκευαστικών σχεδίων που προσκομίζει ο πελάτης, είτε εκπονούνται από το τμήμα σχεδιασμού
 • δείγματος

 

Για την κατασκευή του μειωτήρα παράγονται τα εξής :

 • κέλυφος
 • οδοντωτοί τροχοί
 • άξονες
 • σφήνες
 • αποστάτες
 • εξαρτήματα κελύφους (καπάκια, κτλ)

 

Επίσης ενσωματώνονται τα κάτωθι εξαρτήματα :

 • ρουλμάν
 • στεγανοποιητικοί δακτύλιοι και φλάτζες
 • ελαιοδείκτης
 • αναπνευστήρας
 • σφιγκτήρες
 • κόμπλερ

Ανάλογα την περίπτωση ο μειωτήρας μπορεί να φέρει ξεχωριστό σύστημα ψύξης του λιπαντικού (ψυγείο).

Το κέλυφος μπορεί να είναι συγκολλητό από χαλύβδινη λαμαρίνα είτε χυτό (από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα). Τα στοιχεία μηχανών (οδοντωτοί τροχοί, άξονες, σφήνες, αποστάτες) παράγονται από κατάλληλο χάλυβα για την προοριζόμενη εφαρμογή. Σε αυτά τα εξαρτήματα γίνεται κατάλληλη θερμική κατεργασία (ανόπτυση, ενανθράκωση, εναζώτωση, βαφή, κ.α.) προκειμένου να αποκτήσουν χαρακτηριστικές ιδιότητες (σκληρότητα, αντιτριβική επιφάνεια, αντοχή σε κόπωση, κτλ). Στους οδοντωτούς τροχούς και τους άξονες γίνεται λείανση επιφανείας προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η διαστασιολογική ταύτιση εντός των προδιαγεγραμμένων ανοχών, αλλά και να αποδοθεί η αναγκαία ποιότητα τραχύτητας επιφανείας, προσδίδοντας τη μέγιστη διάρκεια ζωής.

Όλα τα κατασκευαζόμενα μέρη ελέγχονται για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για :

 • διαστάσεις
 • σκληρότητα
 • τραχύτητα
 • απουσία ρωγμών

Η συναρμολόγηση του μειωτήρα γίνεται έχοντας διασφαλίσει τις ανοχές συναρμογών και σε εξαιρετική επιμέλεια προκειμένου να υπάρξει απόλυτη εφαρμογή των συνεργαζόμενων μερών. Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα για σύνδεση, συγκόλληση ρουλμάν, στεγανοποιητικών.

Σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται γίνεται δυναμική ζυγοστάθμιση των περιστρεφόμενων μερών.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ