Εναερωτές

Ο εναερωτής είναι ένα στροφείο στο βιολογικό τμήμα μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Στροβιλίζεται την επιφάνεια του νερού, έτσι ώστε αυτό να εμπλουτίζεται με οξυγόνο. Αυτό ενεργοποιεί τα βακτήρια, έτσι ώστε τα βιοαποικοδομήσιμα συστατικά να αφαιρούνται από την ιλύ.

Το στροφείο είναι στερεωμένο στο άτρακτο εξόδου του μειωτήρα, και εκτείνεται κατακόρυφα προς τα κάτω, σε μια ορισμένη απόσταση από τον μειωτήρα. Για την πρόληψη τυχόν επιμόλυνσης του επεξεργασμένου ύδατος από λιπαντικά του μειωτήρα, οι μειωτήρες σχειδάζονται με έναν άξονα εξόδου που περιέχει έναν σωλήνα συγκράτησης λιπανιτκού και ένα ειδικό στεγανοποιητικό.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ