Εξωθητήρες (extruders)

Στην κατασκευή του καουτσούκ και των πλαστικών, η μεγάλη ποικιλία των υλικών απαιτεί πολύ υψηλή ακρίβεια των μηχανημάτων επεξεργασίας. Οι υψηλές αξονικές δυνάμεις από τη διαδικασία εξώθησης πρέπει να μπορούν να απορροφηθούν ικανοποιητικά.

Η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ έχουν ήδη διαθέσει στην αγορά ένα τεράστιο απόθεμα με μειωτήρες μηχανημάτων extruder. Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων σας πρέπει να αντικατασταθεί, η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ διαθέτει άμεσα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα. Αν και οι μειωτήρες μηχανημάτων extruder είναι ανθεκτικοί και συνήθως διαρκούν για πολλά χρόνια, πιθανά να χρειαστεί να ανακατασκευαστούν ή να επισκυαστούν. η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ έχει in-house δυνατότητες για τον σχεδιασμό, κατασκευή, ανακατασκευή και επισκευή κάθε είδους και ισχύος μειωτήρα.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ