Περιστροφικοί Φούρνοι

Ο περιστροφικός κλίβανος είναι ο πυρήνας παραγωγής ασβέστη και τσιμέντου κλίνκερ. Το μήκος αυτού του κλιβάνου μπορεί να είναι πάνω από 100 μέτρα.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ