Παρουσίαση

Η εταιρεία ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ που ιδρύθηκε από τους αδελφούς Νίκο και Γιώργο Τσιρίκο, εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και επισκευή μειωτήρων στροφών.

Οι συνεχείς επενδύσεις σε ειδικά μηχανήματα για κάθε είδους κατασκευή, η εισαγωγή από το εξωτερικό διαφόρων τύπων χάλυβα ειδικής σύνθεσης και η επιλογή έμπειρου προσωπικού, με εκπαίδευση στο εξωτερικό από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, κατέστησαν την εταιρεία σταδιακά πρωτοπόρο στον Ελλαδικό χώρο και βασικά χωρίς ανταγωνισμό.

Η εταιρεία ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ είναι μέλος του ομίλου TSIRIKOS GROUP - Engineering and Manufacturing

Εταιρία > Παρουσίαση / Οικονομικά Στοιχεία

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ