Θραυστήρες

Οι θραυστήρες είναι βαρέου τύπου μηχανήματα που προορίζονται για να μειώσουν το μέγεθος των χονδρόκοκκων κομματιών στο ορυχείο, σε ένα ή περισσότερα στάδια επεξεργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να αλέθονται τελικά σε μύλους. Οι θραυστήρες λειτουργούν με πίεση ή κρούση, και υπάρχουν σε σταθερές και κινητές εκδόσεις. Για τις μονάδες μετάδοσης για θραυστήρες, η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα μετάδοσης κίνησης εξαιρετικής αντοχής και απόδοσης.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ