Τελεφερίκ

Καλωδιακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τη μεταφορά ανθρώπων, αλλά και για τη μεταφορά υλικών. Διάφορα συστήματα τελεφερίκ χρησιμοποιούνται στην πράξη. Οι μειωτήρες για αυτό το είδος εφαρμογής συμμορφώνονται με μια σειρά από ειδικές απαιτήσεις: όλα τα συστήματα μεταφοράς επιβατών υπόκεινται σε πολύ αυστηρά κριτήρια ασφάλειας.

Οι μονάδες αυτές επίσης συνήθως εκτίθενται σε σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό, μειωτήρες για καλωδιακές εγκαταστάσεις δεν είναι μόνο συμπαγείς σε μέγεθος, αλλά και με μικρό βάρος.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ