Αντιδραστήρες

Ο όρος «αντιδραστήρας» αναφέρεται στη χημική βιομηχανία αναφερθεί ως κάθε ειδική συσκευή στην οποία συστατικά αντιδρούν για να ληφθεί ένα επιθυμητό προϊόν.

Οι αντιδραστήρες για αυτό το είδος της εφαρμογής έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλές προδιαγραφές  επεξεργασίας και ασφαλείας. Οι σκόνες και τα αιωρήματα όπως κρέμες, ζύμες κλπ. ξηραίνονται σε ξηραντήρα-ανάμικτη-αντιδραστήρα. Η διαδικασία ξήρανσης που πραγματοποιείται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα συχνά απαιτείται να είναι ταχεία αλλά ταυτόχρονα ήπια για το προϊόν.

Η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μειωτήρες που έχουν πολύ υψηλή απόδοση, παράγοντας  μόνο ελάχιστες δονήσεις.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ