Παραγωγή Χάρτου

Οι μονάδες μετάδοσης κίνησης για την παραγωγή χαρτιού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος για αυτό είναι το είδος του χαρτιού που παράγεται - όπως χαρτόνι, χαρτί εφημερίδων, φίλτρα, χαρτονομίσματα, κτλ.

Η ΜΕΙΩΤΗΡΕΣΕ ΕΠΕ προσφέρουνπροσαρμοσμένες μονάδες μετάδοσης για τις πιο ποικίλες εφαρμογές στη βιομηχανία χάρτου: μηχανικό πολτό, κυτταρίνη, τα απόβλητα χαρτιού, τμήμα ξήρανσης, κύλινδροι γυαλίσματας, μηχανήματα επίστρωσης, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων, κ.α.

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ